Võidusõidu saladused: Kuidas teiste sõitjatega koos rajale mahtuda?

Selleks, et olla kiire ei olegi tegelikult palju teha vaja. Retsept on lihtne - mida rohkem sõidad seda kiiremaks saad. Aga võistlussituatsioonis ei määra tulemust mitte sinu kiirus vaid keskmine ringiaeg millega suudad rada läbida kui rajal on sinust kiiremad ja aeglasemad sõitjad.
Võita on alati tore, aga selleks et lõpetada esimesena tuleb esmalt lõpetada, ehk auto toomine finišisse on A ja O. Aga sõidu võitmise eelduseks on lisaks sellele ka raja kiire läbimine. Ring ringi järel. Igal ringil. Ilma igasuguste vabandusteta.

Väldi liiklust


Rajal on alati lisaks sinule teisi autosid, mõned neist on kiiremad, mõned aeglasemad. Igaühel erinev sõidustiil. Eelsõitudes ideaalse tulemuse saamine on lihtne, kuna autod lähevad rajale lendstardiga ning igal sõitjal on oma aeg mis käivitub siis kui just tema mudel üle stardijoone läheb. Pead ainult endale võimalikult vaba vee valima, ehk söösta rajale kas esimesena või jämata eessõitjaga võimalikult suur vahe. Finaalides toimuva ühisstardiga see meetod aga ei tööta.

Positsioonivõitluse võitjad ja kaotajad


Finaali stardis on kõik võrdsed ning esimesed paar ringi turvaliselt läbida on kõige kriitilisem, sest see on aeg kui rajal toimuvad enamik kokkupõrkeid. Kokkupõrke puhul tuleb meeles pidada ühte väga lihtsat tõde. Kui kaks autot mistahes tingimustes üksteise vastu puutuvad kaotavad sellega aega mõlemad sõitjad. Siin ei ole ei võitjaid, vaid kaotajaid. Isegi kui üks auto jääb kokkupõrke tulemusel katusele kaotavad intsidendiga aega mõlemad. Võibolla erineval määral, aga kuna võistlus ei käi mitte kahe vaid kaheksa auto vahel ei ole see ka mitte kõige vähimal määral oluline.

Arvestamine

Kuna saime selgeks, et mistahes kokkupuude kahe või enama auto vahel tähendab ajalist kaotust kõikidele intsidendis osalejatele on ilmselt sõnadetagi selge, et parim meetod parima võimaliku tulemuse saavutamiseks on intsidentidest hoidumine. Seda on aga palju lihtsam öelda kui teha. Võtmesõnaks on vastase tunnetus, ehk teadmine kuidas ta mingites situatsioonides käitub. Selle kogemuse saad vastaste sõite jälgides ning nendega koos sõites. Mingit shortcut'i siin kahjuks pakkuda ei ole.

Möödumine


Möödasõit on võistlusolukorras üks keerulisemaid manöövreid ning nõuab sinu täit tähelepanu ning trajektooride erinevuste hindamist. Kui sul ei ole selleks just mingit meeletut eelist on väliskurvist möödumine alati sisuliselt võimatu ning reeglina ei anna üritus mingit tulemust. Aga möödasõiduga on väga lihtne reegel, kui sinu auto esirattad on eespool möödutava auto tagaratastest on ta kohustatud sulle möödumiseks selles kurvis ruumi jätma. Etteruttavalt olgu öeldud, et sellise situatsiooni jälgimine kohtunike või ka teiste sõitjate poolt on väga keeruline ning seega on nö ehku peale möödumine mudelismis reeglina riskantne ettevõtmine. Kui möödutava auto juht on suure kogemusega siis tõenäoliselt ta jätab selle ruumi, sest vastasel korral toimub kokkupõrge (mis on vältimatu) ning selle tulemusel kaotavad jällegi aega mõlemad. Kui uks on nö. lahti jäetud siis välimisel trajektooril sõitva auto juht teab ka ise, et tema on intsidendi korral nõrgemas positsioonis nii paberil kui ka reaalses elus, sest tsentrifugaaljõust tingituna on auto sisekülg kergem ning võimaliku kokkupõrke korral oht auto üle katuse keeramiseks seega suurem kui sisemisel trajektooril. Aga kui möödutava auto puldi taga on sõitja kes on küll väga kiire, ent kellel on võibolla väiksem võistluskogemus soovitan sellisel juhul jääda tema taha ootama sobilikku möödumisvõimalust. Ja see tuleb. Kui mitte kolme kurvi jooksul siis kolme ringi jooksul kindlasti. Ja kui sobiliku koha leidmine võtabki aega mitu ringi siis kasuta seda aega targasti ning jälgi kus kohas sõidab konkurent katvat (ehk aeglast!) trajektoori ning kus saaksid teda kiirendus või pidurdusmaal edestada.

Kui konkurent võtab väga katva positsiooni siis arvesta, et tema fookus läheb kiirelt sõidult ära möödumise vältimisele ning see on parim võimalik olukord mis sul saab tekkida. Kannatlikus on sellisel kohal voorus, sest kui sõitja keskendub katmisele, ehk sinu jälgimisele on tema eksimus vaid aja küsimus ning möödumine saab õige pea võimalikuks.

Möödumise võimaldamine


Kuna rajal on erineva tasemega sõitjaid tekib pikemates finaalides olukord kus on vaja kiiremaid konkurente, kes mööduvad ringiga mööda lasta. Samuti on mõistlik kiiremad sõitjad endast mööda lasta eelsõitudes, sest korralikult võimaldatud möödalaskmine ei tohiks sinu ringiaega mõjutada üle 0.1 sekundi ning kui kiirem on läinud saad taas keskenduda enda trajektoorile ning enda konkurendi püüdmisele. Lisaks annab kiirema tuules sõitmine sulle väärtuslikku tagasisidet selle kohta kus ja kui kiiresti sõita saab. Et võimaldada kiiremal autol möödumine ei ole vaja teha muud kui jätta sisekurvi selleks pool meetrit vaba ruumi. Mitte kunagi ja mitte mingitel tingimustel ei tohi möödumise võimaldamiseks aga muuta enda sõidukiirust. Tihti soovitakse kiirem sõitja mööda lasta kohe sel hetkel kui ta järgi jõuab aga näiteks sirge alguses kiirendamisega viivitamine või sootuks sirgel pidurdamine on kindel retsept tagant otsasõiduks mis ei tee teie kummagi tulemust paremaks. Sirge on tegelikult üldse üks halvemaid kohti kus möödasõidumanöövrit teostada. Selle asemel on mõistlik oodata järgmise sobiliku pöördeni, kus sina möödumise võimaldamisega kõige vähem aega kaotad. Tegelikult on hea oma kavatsusest mööda lasta ka juhtimispukis märku anda kasutades näiteks väljendit "Mine järgmises (kurvis)", et kõigile oleks üheselt selge mis juhtuma hakkab.

Mis teha kui möödasõit ei õnnestu?

Kui ühel või teisel põhjusel toimub kokkupuude ning selle põhjustaja pääseb edasi enne kui see kellele otsa sõideti on heaks tavaks konkurendile positsiooni tagasi andmine. Seda on optimaalne teha peatades mudel selleks ohutus kohas. Selliselt käitudes ei järgne ka kohtuniku poolset karistust.


Kokkuvõtvalt võib öelda, et intsidentidest hoidumine on kiire sõidu alus ning ainus kes saab kontrollida neisse sattumist või mitte sattumist ja seeläbi oma isiklikku tulemust mõjutada on iga sõitja ise. Ja kui teine piloot otsustabki viimasel hetkel katma hakata ning ei soovi sind mööda lasta siis palun tea, et ehkki paberil võib sinul kokkupõrke korral õigus olla on mistahes kahe auto kokkupuutes ainult kaotajad ning sellest tulenevalt ei pruugi parimaks lahenduseks olla oma õiguse kaitsmine. Sõida targalt, naudi võidusõitu ja seltskonda. See ju ongi tegelikult see, milleks oled kohale tulnud ;)

Eelmine
Team HOBIzone käis Tšehhis Euroopa paremikuga mõõtu võtmas
Järgmine
Minu slomoSUNDAY

Lisa kommentaar

Email again: